Från inventeringarna av kungsörn 2016 rapporterade länsstyrelserna totalt 450 revir som var besatta av örnar. I dessa revir påbörjades häckning av 196 par, men endast 157 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet. Totalt räknades 188 ungar in under säsongen.

Sidan senast uppdaterad: 20 augusti 2018Sidansvarig: Klas Allander