Från inventeringarna av kungsörn 2018 rapporterade länsstyrelserna totalt 466 revir som var besatta av örnar. I dessa revir häckade 220 par, men endast 166 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet. Totalt räknades 207 ungar in under säsongen.

Sidan senast uppdaterad: 18 oktober 2019Sidansvarig: Klas Allander