Under inventeringarna fastställs varje år hur många lyckade häckningar som sker bland de kända paren och hur många ungar som produceras. Antalet ungar per par indikerar hur bra det går för kungsörnsstammen, det vill säga om det blir tillräckligt många nya fåglar så att populationen växer och långsiktigt finns kvar i svensk natur.

Sidan senast uppdaterad: 18 oktober 2019Sidansvarig: Klas Allander