Tidigare var metallsmältverken den enskilt största källan till kopparutsläpp till luft i Sverige. Idag är inrikes transporter, särskilt partiklar från däck och bromsar, den största källan till kopparutsläpp till luft.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali