Utsläppen av kolmonoxid, CO, till luft har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen minskar inom transportsektorn, men fortsätter att öka från arbetsmaskiner, industrin och från el- och fjärrvärmeproduktion.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Anna Forsgren