De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter ökar igen och utsläpp från maskiner och övriga fordon står för den största ökningen.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019Sidansvarig: Annemay Ek