De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter ökar igen och utsläpp från maskiner och övriga fordon står för den största ökningen. Även resorna med flyg har ökat.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019Sidansvarig: Annemay Ek