Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för att nå det långsiktiga klimatmålet. Dagens utsläpp om cirka 11 ton per person och år behöver minska till mellan ett och två ton.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Jonas Allerup