Kadmium är en metall som finns naturligt i berggrund, mark och vatten, men kadmium är också en miljöförorening som förekommer i luft, mark, vatten och livsmedel. Kadmium har tidigare använts i en rad produkter, men sedan 1982 är kadmium förbjudet i Sverige, med vissa undantag.

Sidan senast uppdaterad: 8 april 2019Sidansvarig: Karin Norström