Utsläppen av kadmium, Cd, till luft har minskat med cirka fyra femtedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning inom industrisektorn.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali