Det finns mycket få mätningar av tungmetaller genomförda i svenska tätorter, men de resultat som finns tillgängliga tyder på att halterna i luft är låga.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström