Utsläppen av flyktiga organiska ämnen till luft har halverats sedan 1990. Orsaken är främst minskade utsläpp från inrikes transporter.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Anna Forsgren