Kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av dioxin gjorde att halterna i sillgrissleägg minskade under 1970- och 1980-talen. Sedan dess har den minskande trenden avklingat en del och halterna i både sillgrissla och fisk är fortfarande relativt höga. Dessa resultat kommer från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav.

Sidan senast uppdaterad: 8 april 2020Sidansvarig: Elisabeth Nyberg