Utsläppen av bly till luft har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. I dag är utsläppen förhållandevis små, drygt 10 ton per år.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Maria Ullerstam