Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes.

Sidan senast uppdaterad: 18 september 2018Sidansvarig: Klas Allander