Införandet av katalysatorer och lägre bensenhalt i bensinen har tillsammans med andra åtgärder lett till att halterna av bensen minskat kraftigt och numera är låga.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström