Införandet av katalysatorer och lägre bensenhalt i bensinen har tillsammans med andra åtgärder lett till att halterna av bensen minskat kraftigt och numera är låga.

Sidan senast uppdaterad: 10 februari 2020Sidansvarig: Helena Sabelström