Införandet av katalysatorer och lägre bensenhalt i bensinen har tillsammans med andra åtgärder lett till att halterna av bensen minskat kraftigt och numera är låga.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström