Utsläppen från vägtrafiken har minskat med 11 procent sedan år 1990. År 2030 ska Sveriges totala transportutsläpp ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2018Sidansvarig: Erik Adriansson