Kvicksilver räknas till de särskilt farliga ämnen som fasas ut inom ramen för miljömålsarbetet och miljömålet Giftfri miljö.

Sidan senast uppdaterad: 15 augusti 2019Sidansvarig: Karin Norström