År 2016 behandlades i Sverige sammanlagt 34 miljoner ton avfall, varav 2,7 miljoner ton farligt avfall. Av dessa materialåtervanns 25 procent, medan 54 procent behandlades genom annan återvinning och 21 procent bortskaffades. Uppgifterna på denna sida avser behandlade mängder avfall i Sverige, exklusive gruvavfall.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2019Sidansvarig: Agnes Willén