Importen av avfall till Sverige fortsätter att öka och har sedan 2009 mer än fördubblats. Det visar Naturvårdsverkets statistik över anmälningspliktiga gränsöverskridande avfallstransporter.

Sidan senast uppdaterad: 25 februari 2020Sidansvarig: Ulrika Hagelin