Det finns mycket få mätningar av tungmetaller genomförda i svenska tätorter, men de resultat som finns tillgängliga tyder på att halterna i luft är låga.

Sidan senast uppdaterad: 30 januari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström