Utsläppen av ammoniak var 12 procent lägre 2018 jämfört med 1990. Utsläppen var oförändrade mellan 2017 och 2018.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali