De flesta förorenade områdena är kända

De flesta förorenade områdena är kända. Cirka 1000 av 25 000 riskklassade områden är allvarligt förorenade (riskklass 1) och i 7500 områden är riskerna sannolikt stora (riskklass 2).