Fakta om textilavfall

Mycket av den textil som köps i Sverige används och förbrukas i snabb takt och många gånger slängs hela textilier i hushållsavfallet. Textilavfallet som hamnar soporna förbränns och materialet går förlorat.