Fakta om textilavfall

Mycket av den textil som köps i Sverige används och förbrukas i snabb takt samt många gånger så slängs hela textilier i hushållsavfallet. Textilavfallet som hamnar i soporna förbränns och materialet går förlorat.