Fakta om matavfall

Vår produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande del av vår miljöpåverkan. Under 2016 slängdes cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Från butiks- och konsumentled slängdes cirka 1,2 miljoner ton under 2018 i Sverige. Data om matavfall från livsmedelsindustrin under år 2018 kommer senare under våren.