Matavfallet behöver minska

Vår produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande del av vår miljöpåverkan. Här presenteras uppgifter om matavfallsmängder.