Avfall i EU

EU:s 28 medlemsländer rapporterade under 2014 in en total uppkomst av avfall på 2,5 miljarder ton, en siffra som legat någotsånär på samma nivå sedan mätningarna startade 2004.

Diagram

Totalt avfall i EU28 2014 uppdelat per bransch samt hushållsavfall

FÖRKLARINGAR:
Vattenförsörjning
; avloppsrening, avfallshantering, sanering. 
Handel (förutom partihandel med avfallsprodukter och skrot)
Partihandel med avfallsprodukter och skrot.
Energiförsörjning = Försörjning av el, gas, värme och kyla.

Tabell

Avfall uppdelat per bransch samt hushållsavfall
Byggverksamhet (34 %)859
Utvinning av mineral (28 %)705
Tillverkning (10 %)255
Vattenförsörjning (9 %)230
Hushåll (8 %)209
Handel (4 %)100
Energiförsörjning (4 %)93
Partihandel (1 %)26
Jordbruk, skogsbruk och fiske (1 %)19

Ladda ner

Dela diagram

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Avfall-i-EU/diagram-Avfall-i-EU/