Fakta om avfall

Hushåll och företag i Sverige genererade 140 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016.