Högfluorerade ämnen i miljön

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 3000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter som t. ex. i brandskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.