Oavsiktligt bildade ämnen

Vid förbränning av till exempel ved och avfall bildas oavsiktligt ämnen som till exempel dioxiner. Dioxiner är extremt långlivade och har egenskaper som gör att de lätt tas upp och ansamlas hos människor och djur.