Fakta om tungmetaller i luft

Tungmetaller frigörs bland annat vid förbränning av bränslen, samt vid viss industriell verksamhet. Större delen av de metaller som en gång släppts ut i luften, blir kvar i marken där de faller ned. I Sverige är halterna av tungmetaller i luften mycket låga.

Sidan senast uppdaterad: 8 juli 2019Sidansvarig: Siiri Latvala