Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

I konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser ingår även de utsläpp som sker utomlands som orsakas av svensk konsumtion. Detta oavsett när och var i produktionsprocessen som utsläppen sker.