Miljödataportalen

På Miljödataportalen hittar du rapporter och geografiska data med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Du kan söka efter information i hela Sverige eller välja ut ett speciellt område.