Miljöövervakningsdata

Halten av olika ämnen mäts regelbundet i luften, vattnet, marken och i växter, djur och människor. Resultaten från denna svenska miljöövervakning visar status för och trender i miljön.