Hantering av personuppgifter

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter enligt reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).