Samverkansforum

Naturvårdsverket har många frågor där vi behöver samarbeta med exempelvis länsstyrelser, kommuner och branschorganisationer inom näringslivet. För att stödja samarbetet har vi skapat vår digitala mötesplats Samverkansforum.

Sidan senast uppdaterad: 14 mars 2017Sidansvarig: Jenny Hanell