Våtmarkerna och deras betydelse

En sammanställning av kunskap om våtmarker och hotet mot dem. ISBN 91-620-3824-9.