Fotografisk verksamhet

Branschfaktablad ISBN: 91-620-9545-5.