Plast i Sverige, fakta och praktiska tips

En kortversion. ISBN 978-91-6920-8852-1.