FJÄLLRÄV: Instruktion för fastställande av föryngring

instruktion för fastställande av föryngring inom Overvåkingsprogrammet for fjellrev i Norge och inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av fjällräv i Sverige. ISBN 978-91-620-8826-2.