Miljöövervakning berättar om hur miljön mår

Samordnad miljöövervakning i Sverige. ISBN 9978-91-620-8818-7.