Så bildas naturreservat

Svar på vanlga frågor från fastighetsägare om natureservat. ISBN 978-91-620-8804-0.