Vill du trängas med smal vattenpest när du ska bada?

Om invasiva främmande arter – ett växande problem där din hjälp behövs. ISBN 978-91-620-8802-6