Har du något förbjudet som simmar eller växer i din trädgårdsdamm?

Information om hur du hjälper till att stoppa spridning av invasiva främmande dammväxter. ISBN 978-91-620-8756-2.