Naturvårdsverkets årsredovisning 2015

Naturvårdsverket redovisar verksamheten för 2015. ISBN 978-91-620-8755-5.