JÄRV: Inventering av föryngringslokaler

Inventeringsmetodik för stora rovdjur. ISBN: 978-91-620-8690-9.