JÄRV: Instruktion för fastställande av föryngring

Inventeringsmetodik för stora rovdjur. ISBN: 978-91-620-8689-3.