LODJUR: Särskiljning och gruppering i fält

Metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige och Norge. ISBN 978-91-620-8641-1.