Samhällsekonomiska analyser inom miljömålsarbetet

En kartläggning av analyser 2008–2019. ISBN 978-91-620-6935-3.