Miljö- och klimatsamarbeten med strategiska länder finansierade av anslag 1:13

Årsrapport för 2019. ISBN 978-91-620-6931-5.