Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

Redovisning av ett regeringsuppdrag (RB 2019). ISBN 978-91-620-6876-9.