Miljö- och klimatsamarbete med strategiska länder

Årsrapport 2017. ISBN 978-91-620-6825-7.