Uppföljning av Värdet av ekosystemtjänster

En syntes och intervjustudie av Naturvårdsverkets forskningssatsning. ISBN 978-91-620-6764-9